striber

GODE RÅD OM STIGEBRUG

Ud over et årligt eftersyn af virksomhedens stiger kan man selv gøre noget for at undgå faldulykker. Ofte skyldes faldulykker opstilling på glat eller blødt underlag eller at stigen har en forkert hældning. Følg disse gode råd om stigebrug ...

  • Sæt aldrig en stige op hurtigt. Vurdér altid først om sikkerheden er i orden.
  • Løse stiger må kun benyttes til arbejde af kortere varighed (bør ikke overstige 30 min.)
  • Der skal benyttes egnet fodtøj når der arbejdes fra stige.
  • Den ansatte må ikke komme nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin.
  • Man skal få hjælp fra en fodmand hvis stigen er over 5 meter høj og ikke er fastgjort.
  • Stiger mærket DS/INSTA 650 eller EN131 bør foretrækkes.
  • Byrder må kun bæres på løse stiger og hvis de er lette og let håndterlige.
  • Husk minimum én hånd til stigen og én hånd til arbejdet. Det vil sige ved brug af arbejdsredskaber bør disse være lette og let håndterlige samt kunne betjenes med én hånd.
Fyns Stigekontrol – Telefon 4076 3332
Webdesign af Tino Cordes
striber